web o
Volejbalu sedících v ČR

O projektu

Myšlenka sportu volejbalu sedících se zrodila před několika lety v hlavě Kristýny Kůtové. Ta chtěla spojit své dvě oblasti zájmu, a to studium na FTVS, UK obor Sport osob se specifickými potřebami a trénování volejbalu mládeže v jedno. V roce 2014 myšlenka začala nabírat větších rozměrů, když měl Martin možnost blíže poznat tento sport ve Finsku. Tam poznal, jak je tento sport zajímavý jak z pohledu diváka, tak hráče. Velkou pomoc v začátcích sportu poskytl vedoucí vzdělávacího projektu Volley Slide, Matt Rogers. Dalším značným přínosem byla ochota a podpora ze strany sportovního klubu SK Kometa Praha, pod kterou tento projekt funguje.

Cíle

Cílem toho projektu je informování veřejnosti v České republice o tomto sportu. S tím souvisí také rozšiřování hráčské základny a inspirování dalších lidí, kteří by tento sport šířili i v jiných městech. Hlavním dlouhodobým cílem je poté účast na mezinárodních turnajích a paralympijských hrách.